Blogi, jossa syvennytään pintaan

Rimaelementit helpottavat suunnittelua ja nopeuttavat rimojen kiinnitystä

Posted by Kari Hallman on Tue, Aug 22, 2017

Valmiiksi luokiteltujen ratkaisujen avulla on helppo valita kuhunkin kohteeseen sopiva tuote. Suunnittelijan ei tarvitse miettiä erikseen palosuojaluokkaa tai valita mahdollisia taustakankaita. Taustarakenteet ja kiinnitystavat ovat jo olemassa, joten aikaa vapautuu visuaaliseen suunnitteluun: rimojen leveyteen ja vaihteluun seinäpinnassa. Massiivipuiset rimaelementit soveltuvat hienosti myös kaareviin kohteisiin - niin ulkona kuin sisälläkin.

Lue lisää >>

Rimaelementeillä luodaan hyvää akustiikkaa ja kiinnostavia pintoja

Posted by Kari Hallman on Tue, Jul 25, 2017

Puun käyttö rakennusten pinnoissa - niin sisällä kuin ulkonakin - on kasvanut viime vuosina ja voidaan puhua jo trendistä. Puun luonnollinen ilme miellyttää silmää ja puu koetaan lämpimäksi ja kotoisaksi. Puuta halutaan myös nykyään käyttää yhä vaihtelevammin: levyinä ja myös rimoituksina. Pienikin rimoitus levyjen keskellä tuo pintaan kiinnostavaa, erilaista struktuuria. Rimojen leveydellä ja erilaisilla välistyksillä sekä suunnilla voidaan leikitellä ja saada elävyyttä ilmeeseen.

Lue lisää >>

Kiinnostavia pintoja koulurakennuksissa

Posted by Terhi Bergius on Fri, May 05, 2017

Nykyaikaisen koulun materiaaliratkaisuilta edellytetään erinomaista kestävyyttä, toiminnallisuutta ja turvallisuutta. Ulko- ja sisäverhousten laatu vaikuttaa sekä oppilaiden ja opettajien viihtyvyyteen että koulurakennusten huolto- ja korjauskustannuksiin.

Lue lisää >>

Tyyliterassi uudistetun asuinkerrostalon sisäpihalle

Posted by Terhi Bergius on Tue, Mar 14, 2017

Kattopihan suunnittelun haasteena on luoda houkutteleva tunnelma ilman maapohjaa, joka mahdollistaisi monipuolisen kasvien käytön. Kerrostaloasukkaiden yhteisen olotilan on palveltava monenlaisia käyttäjäryhmiä. Asunto Oy Lahden Aleksanterin ratkaisussa leikitellään muodoilla, materiaaleilla ja suuriin saviruukkuihin sijoitetuilla istutuksilla.

Lue lisää >>

Kauppakeskuksen pintaratkaisut ovat osa imagoa ja identiteettiä

Posted by Terhi Bergius on Thu, Nov 17, 2016

Kauppakeskukset ovat nykyajan ihmisten kohtaamis- ja viihtymispaikkoja. Sijainti ja palvelut ovat tärkeä osa uuden tai uudistettavan kauppakeskuksen menestystekijöistä, mutta menestyskonseptiin kuuluu myös tilojen viihtyisyys.

Lue lisää >>

Toimivat sisäverhouslevyt ja ulkonäkö

Posted by Terhi Bergius on Wed, Oct 19, 2016

Tilaan sopivien sisäverhousmateriaalien valintaan vaikuttaa aina moni seikka. Ihanteellinen ratkaisu toteuttaa rakennuksen ja sen eri osien suunnittelussa haettua tunnelmaa ja toimivuutta - kustannuksia unohtamatta.

Lue lisää >>

Julkisivulevyt ja sisäverhouslevyt kannattaa valita huolella

Posted by Terhi Bergius on Wed, Aug 10, 2016

 

Rakennuksen pinnat toteuttavat monia tärkeitä tehtäviä. Julkisivun ja sisäverhouksen hyvä ulkonäkö on tärkeä ominaisuus, mutta se ei yksin riitä. Materiaalin ja valitun teknisen toteutuksen täytyy olla myös toimiva, käytössä kestävä ja kustannustehokas. Lisäksi ihanteellinen julkisivulevy tai sisäverhouslevy on helppo asentaa ja huoltaa, olipa kyseessä uudisrakennus tai remontoitava kohde.

 

Lue lisää >>

Sisäverhouslevyt - ulkonäköä ja toimivaa tekniikkaa

Posted by Terhi Bergius on Thu, Jun 02, 2016

Nykyaikaiset sisäverhouslevyt ratkaisevat tehokkaasti rakennusten visuaalisia, akustisia ja taloteknisiä tarpeita. Siksi arkkitehdin, teknisen suunnittelijan, sisäverhouslevyjen toimittajan ja asentajien välinen yhteistyö on onnistumisen kannalta erittäin tärkeää. 

Lue lisää >>

Suunnittele julkisivut ja sisäverhoukset jotka toimivat

Posted by Kari Hallman on Wed, May 18, 2016

 

Rakentamisen volyymin kasvaessa kiirekin alkaa usein kasvaa. Pintaratkaisujen laadusta ei kuitenkaan pidä tinkiä. Kauniit ja toimivat julkisivut ja sisäverhoukset nostavat rakennuksen arvoa samalla kun ne vähentävät ajan myötä siihen kohdistuvia käyttö-, hoito- ja huoltokustannuksia.

Lue lisää >>

Nyt pinnalla - aito puuviilu sisäverhouksessa

Posted by Terhi Bergius on Wed, Jan 27, 2016

Aito puu luo ainutlaatuista tunnelmaa vaativissakin sisäverhouksissa. Se on luonnollinen, akustisesti miellyttävä ja visuaalisesti monipuolinen valinta, joka rakentaa osaltaan ympäristönsä brändiä ja kertoo arvostuksesta rakennuksen käyttäjiä kohtaan.

Lue lisää >>