<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Julkinen arkkitehtuuri vaatii kestävää pintaa

By Terhi Bergius

julkisivuJulkisten rakennusten pintamateriaalien ja rakenneratkaisujen kestävyyttä pitää ajatella yhtä aikaa monella tavalla. Siksi arkkitehdeilla, rakennesuunnittelijoilla ja rakentajilla on rakennuttajan kanssa suuri ja jaettu vastuu: kuinka yhteiskunnan rahoittamat kohteet täyttävät mahdollisimman monia kestävyysvaatimuksia mahdollisimman hyvin?

Julkisivujen on kestettävä tuulen, kosteuden ja lämpötilan vaihtelua sekä muuta fyysistä rasitusta, jota syntyy erilaisissa käyttö- ja huoltotilanteissa. Myös sisäverhouksilta edellytetään tarkoituksenmukaiseen käyttöön sopivaa rakenteellista ja toiminnallista kestävyyttä. Muita kestävyysnäkökohtia ovat mm. rakenteiden ympäristövaikutukset ja energian säästö, huoltovapaus sekä toimivuus käyttötarkoituksen muuttuessa. Muotoilukin voi olla esteettistä ja ajatonta - siis kestävää.

Yhteinen omaisuus rakennuskannassa

Mikä tila on julkinen, mikä yksityinen? Yksinkertaistaen voisi ajatella, että kaikki kenen tahansa nähtävissä oleva arkkitehtuuri on julkista, koska se on osa yhteistä ympäristöämme. Näin ajatellen myös sellaiset sisätilat joihin pääsyä ei ole rajoitettu, ovat ainakin osittain julkisia.

Monet valtion, kuntien tai niiden omistamien tai ohjaamien yritysten tilat ovat kansalaisten käytettävissä ja samalla yhteistä omaisuutta. Julkisia ovat luonteeltaan myös monet yksityisten yritysten tai yhteisöjen omistamat tai hallinnoimat tilat, kun niiden palvelut on suunnattu kansalaisille: kirkoista kirjastoihin, päiväkodeista kouluihin, terveysasemista sairaaloihin ja hoivakoteihin, mutta myös kauppakeskuksista hotelleihin, uimahalleihin ja esimerkiksi museoihin.

Rakenteellinen kestävyys

Pintarakenteiden kestävyys perustuu käytettyjen materiaalien lujuuden, keveyden ja joustavuuden yhdistelmään. Kuinka materiaalit käyttäytyvät eri lämpötiloissa ja kosteusoloissa, kestävätkö ne tärinää, tuulenpuuskia ja iskuja? Kuinka materiaalit toimivat yhdessä? Minkälaista huoltoa ne tarvitsevat kestääkseen kauniina ja toimivina?

Julkisten rakennusten sisäverhoukset saattavat altistua kovalle kulutukselle esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa. Kun kestävyyden lisäksi halutaan viihtyisyyttä sekä toimivaa akustiikkaa, hyvä ratkaisu voi olla viilupintainen tai maalattu ja akustiikkarei'itetty Puucomp-sisustuslevy. Levyt ja niiden kiinnitys suunnitellaan yksilöllisesti jokaiseen kohteeseen.

Kestävien julkisivujen valikoima on laaja. Kevyistä ja tuulettuvista julkisivuista hyviä esimerkkejä ovat modernit julkisivulaminaatit kuten FunderMax ja ProdEx. Ne soveltuvat loistavasti kaupunkiympäristöön ja yhdistettäväksi myös muiden säänkestävien julkisivumateriaalien kanssa. 

Esteettinen kestävyys

Julkiselta ympäristöltä voi perustellusti edellyttää myös esteettistä kestävyyttä. Viihtyisyys houkuttelee ja lisää tilojen ja ympäristöjen käyttöarvoa. Arkkitehti on rakennusestetiikan mestari, jolta odotetaan käyttötarkoitukseen ja ympäristöönsä sopivia ratkaisuja, jotka kestävät myös aikaa.

Kuinka ratkaista esteettiset haasteet silloin, kun julkisilta tiloilta edellytetään muunneltavuutta? Käyttötarkoituksen mahdollinen vaihtuminen ja tilojen muokkaaminen onnistuvat, kun pintaratkaisuissa käytetään helposti asennettavia ja tarvittaessa purettavia ja uudelleen käytettäviä materiaaleja, kuten Twinson-terassijärjestelmää. 

Ekologinen kestävyys

Puu ja puupohjaiset julkisivu- ja sisustusmateriaalit ovat ympäristön kannalta kestäviä vaihtoehtoja. Ne sitovat hiilidioksidia ja ovat usein helposti muunneltavia ja tarvittaessa kierrätettäviä. Sertifioiduista lähteistä hankittu puu on ympäristön kannalta kestävä vaihtoehto. Puupohjaiset materiaalit kestävät myös aikaa: niiden elinkaaren pituus kestää vertailun muiden rakennusmateriaalien kanssa. 

Hyvä esimerkki on puukomposiittilauta Twinson, joka kestää vuosikymmeniä ulkokäytössä. Kun terassia ei tarvitse uusia, materiaalia säästyy. FunderMax-laminaattilevy puolestaan vie kevyenä ja tiiviinä vähän materiaalia ja tilaa - mikä säästää myös kuljetus- ja varastointikustannuksia sekä samalla ympäristöä.

Taloudellinen kestävyys

Julkisista varoista rahoitettujen kohteiden rakennuskustannukset kiinnostavat kansalaisia. Taloudellinen rakentaminen perustuu mm. toiminnallisuuteen, luotettavuuteen, rakentamisen nopeuteen sekä rakennuksen käyttöikään. Vähemmälle huomiolle jää se, minkälaisia käyttö- ja huoltokustannuksia rakennuksen elinkaaren aikana syntyy. Huoltovapaat, energiatehokkaat ja turvalliset ratkaisut säästävät kustannuksia. 

Lataa PDF Surf Idea Book 2014 - 1/2