<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kiinnostava julkisivu on muutakin kuin pinta

By Terhi Bergius

blogi2 (Kopio)Julkiset rakennukset ovat tavallaan yhteistä omaisuutta. Niiden suunnittelijoilla on vastuu paitsi miellyttävästä ja toimivasta elinympäristöstä, myös siitä millaisia kustannuksia rakentamisesta ja rakennuksen käytöstä ja ylläpidosta meille koituu koko sen elinkaaren aikana.

Positiivinen kiinnostus julkisiin pintaratkaisuihin syntyy toki omaperäisistä ideoista, sävyistä ja visuaalisesta rytmistä - mutta myös pinnan toiminnallisuudesta. Energia- ja kustannustehokkuus ja vaikkapa puhdistettavuus ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Julkisivun luoma tunnelma on arkkitehdin ammattitaitoa. Teknisesti toimiva, tuulettuva pintaratkaisu vastaa myös asennukseen liittyviin kysymyksiin. Se syntyy julkisivurakentamisen tuotteet osaavan arkkitehtipalvelun tuella. Kestävät ratkaisut edellyttävätkin suunnittelun ja rakentamisen eri osapuolien tiivistä ja avointa yhteistyötä projektin alusta loppuun saakka.

Kun arkkitehdin vision toteutukseen paneudutaan pieteetillä, mutta taloudelliset realiteetit huomioiden, yhteistä omaisuuttamme rakennetaan kestävälle perustalle. Myös valitun pintaratkaisun tunteva asiantuntija kannattaa pitää projektissa mukana. Näin säästöjä ei tehdä väärissä paikoissa.

Ohessa muuan esimerkki kiinnostavasta julkisesta, ihmisiä lähellä olevasta julkisivusta - Kasavuoren päiväkoti Kauniaisissa.