<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kauppakeskuksen pintaratkaisut ovat osa imagoa ja identiteettiä

By Terhi Bergius

Kauppakeskukset ovat nykyajan ihmisten kohtaamis- ja viihtymispaikkoja. Sijainti ja palvelut ovat tärkeä osa uuden tai uudistettavan kauppakeskuksen menestystekijöistä, mutta menestyskonseptiin kuuluu myös tilojen viihtyisyys.

 

Ilme vahvistaa kauppakekuksen kilpailukykyä

Omaleimainen ja houkutteleva julkisivu ja sisäänkäynnit vetävät ihmisiä puoleensa. Siksi julkisivujen rakenteiden, materiaalien ja niiden sävyjen valinta ja yhteensovittaminen on suunnittelun avainkysymys. Ratkaisujen säänkestävyys ja toimivuus toteutuu huolellisen teknisen suunnittelun avulla.

 

 

Tapiolan portaikon sisäverhous - Puucomp

 

Kauppakeskus AINOA P Tapiola 2016 kh (15).jpg

 

 

Espoossa on valmistumassa mielenkiintoisia kauppakeskuksia jotka sijoittuvat uuden metroradan ja sen liityntäliikenteen solmukohtiin. Matinkylän Metrokeskuksen selkeä julkisivu yhdistää hillityn betonin ja lämpimänruskean FundeMax-julkisivulevyn sekä tiilen sävyjä. Sisäverhouksissa selkeyttä luotiin sekä laminoitujen että viilupintaisten Puucomp-sisäverhouslevyjen avulla.

 

Matinkylän metrokeskus Fundermax KH  (6).jpg

 

Tapiolassa puolestaan uusi kauppakeskus Ainoa sijaitsee liityntäliikenteen pysäköinti- ja linja-autoasemien yhteydessä. Siellä omaleimaista ilmettä on luotu upeilla puuviilupintaisilla Puucomp-sisustuslevyillä.

Kauppakeskuksen sisäverhousten suunnittelussa huomioidaan ja optimoidaan sekä visuaalisia arvoje että toimivuutta. Miellyttävä ilmapiiri syntyy valon, akustiikan ja värisävyjen yhdistelmästä.

 

Matinkylän metrokeskus Puucomp KH  (10).jpg

 

Sisäverhousmateriaalien vuoropuhelu, muotojen, materiaalien ja niiden liittymäkohtien toteutus luo persoonallista tunnelmaa ja auttaa erottamaan kauppakeskuksen erilaiset toiminnot toisistaan,

 

Matinkylän metrokeskus Puucomp KH  (4).jpg

 

Teknisen toimivuuden lisäksi olennaista on selkeys: kuinka ihmiset löytävät ja tunnistavat haluamansa palvelut. Sisäverhouksiin voidaan yhdistää esimerkiksi valojen avulla mielenkiintoisia ja liikkumista helpottavia yksityiskohtia. 

 

Lue lisää kauppakeskusten toteutuksista!

 

New Call-to-action