<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sisäverhouslevyt - ulkonäköä ja toimivaa tekniikkaa

By Terhi Bergius

Nykyaikaiset sisäverhouslevyt ratkaisevat tehokkaasti rakennusten visuaalisia, akustisia ja taloteknisiä tarpeita. Siksi arkkitehdin, teknisen suunnittelijan, sisäverhouslevyjen toimittajan ja asentajien välinen yhteistyö on onnistumisen kannalta erittäin tärkeää. 

Lilla Alby -koulun sisäverhouksessa on käytetty persoonallista akustiikkaperforointia.

 

Kohteesta riippuen suunnittelun lähtökohdat voivat olla hyvinkin erilaisia: uudiskohteissa sisäverhousratkaisut voidaan suunnitella puhtaalta pöydältä, rakennuksen tehtävää ja käyttäjien tarpeita ajatellen. Uudistettavissa kohteessa valittaviin ratkaisuihin vaikuttavat mm. rakenteelliset ja talotekniset seikat sekä se, onko rakennus käytössä asennustöiden aikana.

 

Uudisrakennuksen sisäverhousratkaisut

Vaativammissa uudisrakentamisen kohteissa, esimerkiksi julkisissa rakennuksissa, voidaan hakea kokonaan uudenlaisia visuaalisia ja akustisia sisäverhousratkaisuja arkkitehdin näkemyksiä noudattaen. Erilaisten vaihtoehtojen testaaminen ja vertailu on tärkeä osa suunnitteluprosessia - näin saadaan samalla suunniteltua mm. ne tekniset ratkaisut, joilla levyt kiinnitetään ja asennustyö viimeistellään.

 

Gösta Serlachius- museon portaikkoon valittiin Puucompin mustaksi vahattu tammiviilulevy.

 

Sopiva esimerkki on Serlachius-museo Gösta, jossa Puucompin epäsymmetrisiin muotoihin työstetyt erikokoiset mustaksi vahatut tammiviilupintaiset sisustuslevyt toteutettiin piirustusten mukaisesti ja arkkitehdin toiveiden mukaan käsiteltyinä. Kohteen suunnittelivat barcelonalaisen arkkitehtitoimisto MX_SI:n arkkitehdit Héctor Mendoza, Boris Bezan ja Mara Partida. Jatkosuunnittelusta vastasi arkkitehti Pekka Pakkanen Huttunen-Lipasti-Pakkanen arkkitehtitoimistosta.

 

Korjausrakentamisen sisäverhousratkaisut

Korjausrakennuskohteissa innovatiiviset sisäverhousratkaisut syntyvät usein toisella tavalla. Reunaehdot on otettava suunnittelussa huomioon, ja esimerkiksi talotekniikan sijainti ja huoltotarpeet voivat vaikuttaa ratkaisuihin, kuten tehtiin ruotsalaisen Bergvik Köpcentrumin uudistuksessa. Vuoden ostoskeskuksena 2008 palkittu kauppakeskus on kaupallisten tilojen konseptisuunnitteluun erikoistuneen Ågrenin käsialaa. Ågren vastasi nyt myös kohteen uudistamisesta. 

 

Sisäverhoukset on toteutettu Puucompin valkolakatuilla saarniviilupintaisilla sisäverhouslevyillä

 

Toinen hyvä esimerkki vaativan kohteen uudistamisesta on Kauppakeskus Itiksen modernisointi. Sinne valittiin lämpöä tuovat tammiviilupintaiset sisäverhouslevyt seiniin ja kulkuväylien kattoihin. Levyjen sävyvaihtoehtoja testattiin yhdessä arkkitehdin kanssa ja toimitukset suunniteltiin avoinna olevan ostoskeskuksen asennusaikataulujen mukaisesti. Kohteen suunnittelusta vastasi Parviainen Arkkitehdit Oy:n arkkitehti SAFA Bratislav Toskovic. 

 

Itiksessä Puucompin tammiviilupintaiset sisäverhouslevyt tuovat lämpöä kauppakeskuksen ilmeeseen.

 

Joustava ja innovatiivinen sisäverhouslevyjen toimittaja tuntee erilaisten rakennushankkeiden haasteet ja mahdollisuudet. Teknisten yksityiskohtien huolellinen ratkaiseminen on SURFin toiminnan ytimessä. Ratkaisuihin kannattaa tutustua esimerkiksi Puucompin teknisen oppaan avulla.

Tutustu Puucomp-sisäverhouslevyjen teknisiin mahdollisuuksiin lataamalla uusittu Puucomp Tekninen opas!

Puucomp Tekninen Opas