25.11.2013 - Puucompin A2-paloluokan sisustuslevyt kiinnostivat Liettuan arkkitehteja


Puucompin viilupintaiset A2-paloluokan sisustuslevyt saivat hyvän vastaanoton liettualaisilta arkkitehdeilta. Vilnassa Loft-taidekeskuksessa marraskuun 2013 lopulla järjestetty trendikäs arkkitehtiseminaari kokosi paikalle noin 350 pintarakenteista kiinnostunutta arkkitehtia ja alan opiskelijaa.

Roman Delugan arkkitehtiseminaari Vilna 2013

Tilaisuuden pääesiintyjä oli itävaltalainen arkkitehti Roman Delugan, joka on suunnitellut mm. Stuttgartissa sijaitsevan Porsche-museon sekä monia muita kansainvälisesti kiinnostavia rakennuksia. Hänen mielestään arkkitehtien on tärkeää ymmärtää, miten ympäristö vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen: mikä saa hänet pysähtymään tai liikkumaan tietyllä alueella. Ihmisten psyykkiset ja fyysiset reaktiot ovat tärkeimpiä huomioon otettavia asioita, kun rakennusten arkkitehtonisia konsepteja aletaan suunnitella ja rakentaa.

Exterus arkkitehtiseminaari Vilna 2013

Palosuojattu puuviilulevy innosti arkkitehteja

Kari Hallman esitteli arkkitehdeille palvelun, jonka avulla halutut vaatimukset visuaalisesti ja toiminnallisesti täyttävä sisäpintaratkaisu suunnitellaan mitä erilaisimpiin kohteisiin. Puucompin uutuus, A2-paloluokan täyttävät puuviilupintaiset ja haluttaessa akustiikkarei'itetyt sisustuslevyt reunalistoineen ja kiinnitysratkai-suineen herättivät ansaittua kiinnostusta. Puucompin viilulevyt saivat A2-paloluokan sertifikaatin syyskuussa 2013. 

Arkkitehtiseminaarin järjestivät yhteistyössä liettualainen Exterus, itävaltalainen FunderMax sekä Puucomp. 

Lataa Puucompin Vilnan esitys englanniksi (pdf) Lataa Puucompin tekninen esite (pdf)

Lisätietoja:

Kari Hallman, toimitusjohtaja, Oy Puucomp Ab
Puh. 010 422 2364 tai 0400 372 145