14.12.2010 - Helsinki-Vantaan lentoaseman 3&4 lähtöaulojen ilme kirkastuu puuviilupintaisella sisäkatolla

Valoisampi ilme ja talotekniikan sijoittaminen kattorakenteisiin olivat lähtökohtina, kun Finnavian tilaamaa Helsinki-Vantaan lentoaseman T2-terminaalin 3&4 lähtöaulojen sisäkattojen uusimista alettiin suunnitella. Ratkaisu löytyi Pohjanmaalta: aidolla puuviilulla pinnoitetut Puucompin kattorakenteet täyttävät katolle asetetut visuaaliset ja toiminnalliset vaatimukset erinomaisesti.

Terminaalin katon uusiminen on osa meneillään olevaa saneerausta, jonka yhteydessä myös talotekniikka uusitaan lähes kokonaan. Aulatiloissa uusi talotekniikka ei mahtunut alkuperäisen kattorakenteen sisään, joten kattopintaa piti laskea ainakin osittain hieman alemmaksi.

Arkkitehtonisista syistä tilan alkuperäinen metallipaneelikatto purettiin, puhdistettiin ja asennettiin uudelleen tilan reuna-alueille. Uusi katto rakennettiin keskialueelle vanhan katon perusjakoa ja muotoa noudatellen selvärajaiseksi kentäksi.

 

Valoisa kokonaisuus kestää katseet

Suunnitteluvaiheen alussa oli tiedossa, että alkuperäistä, ruskeaa metallipaneelikattoa pidettiin synkkänä ja pimentävänä. Ratkaisuksi etsittiin vaihtoehtoisia kattomateriaaleja, joilla tilaan syntyisi valoisampi perusilme.

”Viilupintainen katto oli vaihtoehdoista houkuttelevin, ja kun akustiikkaan, paloturvallisuuteen, huollettavuuteen, painoon ja katon kaarevaan muotoon liittyvät yksityiskohdat saatiin ratkottua, oli valinta selvä”, kertoo arkkitehti Jyrki Lottonen PES-Arkkitehdit Oy:stä.” Vaalea viilupinta syykuvioineen tuo tilaan tavoitellun, valoisan tunnelman. Onneksi myöskään katon hinta ei muodostunut valinnalle esteeksi.”

Tilan perusvalaistuksessa pitäydyttiin alkuperäisessä periaatteessa, jossa kattopinnan poikittaisuriin sijoitettiin alas suunnatut valaisimet. Lisäksi kaunista pintaa päätettiin korostaa ylös suunnatuilla valonheittimillä kattopinnan molemmilla reunoilla.

Jyrki Lottosen mukaan kattopinta pääsee parhaiten oikeuksiinsa, kun erilaiset yksityiskohdat minimoidaan. Terminaalin alkuperäisessä katossa oli jo valmiina hyvä ratkaisu selkeälle kattopinnalle: Mahdollisimman suuri osa talotekniikka-asennuksista oli keskitetty pintaa jaksottaviin syvennyksiin, ja muu kattopinta jäi vapaaksi. Samaa periaatetta noudatettiin mahdollisuuksien mukaan myös uudessa katossa.

 

Ison kattopinnan saneerauksessa on haasteensa

Suunnittelun alussa oli ratkaistava, kuinka laajalti alkuperäistä kattoa säilytetään, ja millä tavoin uudessa kattopinnassa ilmennetään alkuperäisen katon perusjakoa ja kaarevaa muotoa. Lisäksi piti ratkaista uuden tekniikan, kuten suurten savunpoistopuhaltimien säleikköjen, sovittaminen kattorakenteisiin. Rakennesuunnittelun osalta oman haasteensa toi katon kaarevuus ja materiaalin paino.

Lisämaustetta projektiin toi se, että terminaali on ollut koko ajan käytössä samalla, kun vanha katto on purettu ja uusi asennettu umpitelineiden suojassa. Asennustöiden on pitänyt sujua aikataulussa ja asiakkaita liikaa häiritsemättä.

”Päivänvalo korostaa pieniäkin virheitä tällaisessa kaarevassa katossa. Puucomp on onnistunut toimittamaan varsin tasalaatuiset kattolevyt ja lamppukotelot. Arvostan myös sitä, että valmistaja käy asennustyömaalla varmistamassa tuotteiden laadun ja tarvittaessa hoitaa ongelmatilanteet sujuvasti pois päiväjärjestyksestä”, kattoprojektin asennustöistä vastaava Veikko Isomäki Sisärakenne Isomäki Oy:stä kertoo.

 

Puucomp osoittautui tutuksi ja luotettavaksi kumppaniksi

Veikko Isomäki on toteuttanut useita vaativia kohteita Puucompin sisustuslevyillä. Jyrki Lottoselle Puucomp oli tuntematon nimi akustiikka- ja sisustuslevyjen valmistajana. Projektin aikana osoittautui kuitenkin, että hänkin on käyttänyt monissa projekteissa Sasmox-puukipsilevyjä, joita juuri Puucomp aikanaan valmisti Sasmoxin alihankkijana.

”Puucompin paloturvallinen, erilaisilla pintakäsittelyillä saatava levy soveltuu erinomaisesti seinäverhouksiin ja myös edustaviin kattopintoihin, kuten tässä projektissa olen huomannut. Hyvin tehty detaljisuunnittelu oli myös tärkeä osa kokonaisuutta”, Jyrki Lottonen huomauttaa.

Puucompin toimitus sisältää noin 4 100 m2 akustiikkarei’itettyjä ja paloluokitettuja koivuviilupinnoitettuja sisustuslevyjä sekä kattoon tarvittavat lamppukotelot. Toimitus sisältää myös teknisten ratkaisujen räätälöimisen kohteen edellyttämällä tavalla sekä asennustuen. Lähtöaulojen 3&4 katto valmistuu helmikuussa 2011.

 

Lisätietoja:

  • Kari Hallman, toimitusjohtaja, Oy Puucomp Ab Puh. 010 422 2364 tai 0400 372 145
  • Jyrki Lottonen, arkkitehti, PES-Arkkitehdit Oy Puh. 040 4111 028
  • Veikko Isomäki, toimitusjohtaja, Sisärakenne Isomäki Oy Puh. 0400 268 026

Suomalainen Puucomp on yksi Pohjoismaiden johtavista viilutettujen sisustuslevyjen toimittajista. Puucompin korkealuokkaiset sisustus- ja akustointilevyt sopivat vaativaan julkiseen ja yksityiseen rakentamiseen. Tehokas kokonaispalvelu sisältää levyjen kohdekohtaisen suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen. Puucompin 40 ammattilaista työllistävä tuotantolaitos sijaitsee Kristiinankaupungissa ja yhtiön päämarkkinat ovat Pohjoismaat, UK ja Venäjä.

Oy Puucomp Ab, Asemakatu 12, 64100 Kristiinankaupunki Puh. 010 4222 360, Fax 010 4222 370, info@puucomp.fi, www.puucomp.fi