Ribbelementen underlättar planeringen och snabbar upp monteringen av ribbor

Posted by Kari Hallman on Mon, Jan 29, 2018

Med hjälp av färdigt klassificerade lösningar är det enkelt att välja lämpligt produkt för olika typer av byggprojekt. Planeraren behöver inte fundera skilt på brandskyddsklass eller lägga tid på att välja akustikfilt. Ribbelementens konstruktion och fästningssätt finns redan klart, så man får istället tid för visuell planering:såsom: ribbornas bredd och deras placering på väggytan. Ribbelementen av massivt trä kan mycket väl användas även på böjda vägg- elle takpartier- både utomhus och inomhus. 

Read More

Med ribbelement skapas god akustik och intressanta ytor

Posted by Kari Hallman on Tue, Dec 05, 2017

Användningen av trä i byggnaders ytor - såväl inomhus och utomhus -
har ökat under de senaste åren och man kan redan tala om en trend.
Träets naturliga utseende är behaglig för ögat och trä upplevs som varmt
och hemtrevligt. Man vill även använda trä allt mer varierat: som skivor
och även som ribbor. Redan en liten bit med ribbor mitt bland skivorna
ger ytan intressant, annorlunda struktur. Man kan leka med ribbornas
bredd och olika slag av mellanrum samt riktningar och på så sätt få mer levande prägel.

Read More

Innerbeklädnadsskivor - estetik och fungerande teknik

Posted by Terhi Bergius on Wed, Jun 15, 2016

Moderna innerbeklädnadsskivor svarar effektivt på byggnaders visuella, akustiska och tekniska behov. Därför är samarbete mellan arkitekten, byggnadsingenjören, producenten och montören ytterst viktigt för slutresultatet.

Read More

Trender inom byggande och innovativa lösningar för vägg- och takbeklädnader

Posted by Kari Hallman on Mon, Dec 14, 2015

 

Byggandet i Europa kommer att växa med en årstakt på närmare 3% de närmaste åren. Tillväxten inom bostadsbyggandet är lite större än byggandet av publika- och affärsbyggnader. De största målsättningarna och trenderna inom byggande utgörs av energi-effektivitet, investeringar i renoveringar och kompetensutveckling. Viktiga faktorer är även konkurrenskraften och resurseffektiviteten, det vill säga kontrollen av kvalitet och kostnader samt uppföljning av fastslagna tidsplaner.

Read More

Ventilerade fasader byggs med fördel av högtryckslaminat

Posted by Terhi Bergius on Tue, Aug 18, 2015

En fasad måste fungera tekniskt och vara snygg och uppfylla de visuella kraven som ställs på byggnaden. En bra lösning tål naturligtvis väder och vind, men är också enkel att montera och dessutom lättskött. När man bygger en modern ventilerad fasad lönar det sig att jämföra egenskaperna hos högtryckslaminat och andra material.

Read More

Arkitekt och byggnadsentreprenör – dra nytta av en lokal tjänst

Posted by Terhi Bergius on Mon, Jan 26, 2015

Internationell konkurrens är vardag i byggbranschen. Hur ska man då effektivt kunna genomföra ett byggprojekt när största delen av byggarna och materialet kommer från utlandet?

Read More

En hållbar fasad görs av ett högklassigt laminat

Posted by Terhi Bergius on Mon, Nov 24, 2014

Om budgeten är snäv för byggaren, prioriteras oftast fasadens funktion och hållbarhet.
Då dessa egenskaper förenas i en fasadskiva vars visuella möjligheter är nästintill obegränsade är slutresultatet en yta som fungerar och ser bra ut. T.ex. FunderMax är en sådan utvecklad kvalitetsskiva för fasader.

Read More

Möjligheternas fasad erbjuder yta, form och färg

Posted by Terhi Bergius on Mon, Aug 18, 2014

En byggnad är alltid en del av omgivningen; urban, industriell eller naturlig. Landskapet, grannbyggnaderna och den omgivande infrastrukturen både möjliggör och begränsar valet av lämpliga lösningar för byggnadens fasad.

Read More

Certifiering försäkrar att inredningsskivan fungerar

Posted by Terhi Bergius on Tue, Jun 03, 2014


För att inredningsskivor ska vara lämpliga för sin uppgift förutsätts att de uppfyller flera tekniska krav. De viktigaste egenskaperna för en inredningsskiva rör säkerheten: konstruktionens styrka, brandsäkerhet och miljöpåverkan.

Read More

Offentlig arkitektur kräver hållbara ytor

Posted by Terhi Bergius on Tue, May 20, 2014

Hållbarheten på offentliga byggnaders ytmaterial och andra konstruktioner måste beaktas på flera sätt. Därför har arkitekter, byggnadsingenjörer och byggare tillsammans med byggherren ett stort, delat ansvar: hur uppfyller samhällsfinansierade byggnader så många hållbarhetskrav som möjligt?

Read More