TeliaSonera 

"Det var intressant att få kombinera moderna färger med vår naturliga träyta. I projektet användes ask som färgats svart och ljusare teknisk faner, men även röd- och grönmålade ytor. Av produktionsprocessen kräver färgkombinationer noggrannhet och sakkunnighet, men slutresultatet blev fint – de olika ytorna kompletterade varandra! Tekniken och monteringsdetaljerna för hela projektet kunde vi gå igenom under ett möte även om objektet var rätt stort till antalet kvadratmeter."  - Försäljningschef Jari Rajamäki, Puucomp Oy

 

081128 elimaenkatu8 012

 

Kontorsbyggnaden i sex våningar som är byggd på 1980-talet är belägen i Vallgård i Helsingfors, Finland. Inlook ansvarade för montering av innertaket och systemväggar och panelerna levererades av Puucomp.

 

081128 elimaenkatu8 016

 

081128 elimaenkatu8 014

Tjänster och produkter som använts i projektet


mid surf palvelut

SURF-tjänster

  • Tekniskt och funktionellt planeringsstöd
  • Övervakning av produktion, kvalitet och leveranser
  • Dokumentering och monteringsstöd
surf.3jpg.jpg

SURF-produkter

  • Svartfärgad Puucomp inredningspaneler av askfaner
  • Ljusare Puucomp inredningspaneler av teknisk faner
  • Röd- och grönmålade Puucomp inredningspaneler 

Läs mer om  Puucomps Lösningar


 

 

Tillbaka till SURF-referenser


Kauppakeskus Itis - Puucomp SURF

SURF-referenser

Fasader, innerväggsbeklädnad, terrasser och balkonger

Läs om inspirerande affärs-, kontors- och bostadsobjekt och offentliga byggnader där vi har bidragit med en eller flera ytskiktslösningar.