Köpcentrum GoodZone, Moskva, Puucomp innertaksbeklädnad

Puucomp - puuviilu ITIS

Moskvas nya affärscentrum GoodZone valde Puucomps fanerskivor 

Det ståtliga affärs- och fritidscentret GoodZone i Moskva, som blev färdigt under våren 2014, har finslipats med finska Puucomps fanerade innertaksskivor. Det högklassiga och trivsamma affärscentret är ett av få i Ryssland som riktas till den snabbt växande övre medelklassen.

Det internationella storprojektet lyckades bra

I stora internationella byggprojekt är det flera arkitekter, entreprenörer och leverantörer inblandade. Därför är det också svårt att nå ett verkligt samförstånd för ett effektivt löpande arbete.

”Vi lyckades bygga upp vår verksamhet på ett sätt där de tekniska och estetiska frågorna vid installationen av Puucomps paneler inte försvårade vårt samarbete med arkitekterna och de andra entreprenörerna, även om de tekniska lösningarna var invecklade och avvek från standarden. Puucomps aktiva närvaro och deltagande både under montaget och i samband med bearbetningen av övriga detaljer hjälpte till att lösa problem som uppkom under bygget”, berättar man på Unikom.


GoodZone ligger på ett utmärkt ställe i Moskvas södra förvaltningsområde, i närheten av tre huvudleder som leder in till staden. Affärscentrat betjänar en betydlig del av den växande stadens 12 miljoner invånare. Arean sträcker sig över 56 000 m2, som delas mellan nästan 200 affärslokaler och erbjuder högklassiga samt mångsidiga butiks- och underhållningstjänster samt tjänster inom skönhets- och restaurangbranschen.

Referensbilder från köpcentrum GoodZone

surf puucomp goodzone referenssi - puuviilu sisäverhous

surf puucomp goodzone referenssi 22222

surf puucomp goodzone referenssi 8665

surf puucomp goodzone referenssi 8661


 

 

Tjänster och produkter som använts i projektet


mid surf palvelut

SURF-tjänster

  • Tekniskt och funktionellt planeringsstöd
  • Övervakning av produktion, kvalitet och leveranser
  • Dokumentering och monteringsstöd
Puucomp tammiviilu - SURF

SURF-produkter

Puucomp innerväggsbeklädnad med ekfaner inklusive kantlister         


Läs mer om  Puucomps Lösningar                


 

 

Tillbaka till SURF-referenser


Kauppakeskus Itis - Puucomp SURF

SURF-referenser

Fasader, innerväggsbeklädnad, terrasser och balkonger

Läs om inspirerande affärs-, kontors- och bostadsobjekt och offentliga byggnader där vi har bidragit med en eller flera ytskiktslösningar.