Helsingfors-Vanda flygplats – Puucomp innerväggsbeklädnad

Inredningen på Helsingfors-Vanda flygplats har förnyats i flera omgångar. Ljuset och de äkta träslagen skapar en typiskt nordisk, lugn känsla på den internationella flygplatsen. Även akustiken och brandsäkerheten har varit avgörande för valet av inredningsmaterial.

Det välvda innertaket i avgångshall 3 och 4 i terminal 2 byggdes om 2010

Av arkitektoniska skäl tog man ner terminalens ursprungliga metalltak, rengjorde det och återmonterade det längs väggarna i terminalen. Det nya taket byggdes i mittdelen som ett klart avgränsat fält, som följer det gamla takets indelning och form. Den nya fastighetstekniken rymdes inte i avgångshallarnas ursprungliga takkonstruktion, och därför var man på en del ställen tvungen att sänka takhöjden något.

”Ett tak med faneryta var det mest lockande alternativet, och när vi hade löst detaljerna kring akustik, brandsäkerhet, underhåll, vikt och takets välvda form var valet självklart”, säger arkitekt Jyrki Lottonen från PES-Arkkitehdit Oy. ”Den ljusa fanerytan med ådringsmönster bidrar till den eftersträvade ljusa känslan i rummet”.

När det gäller grundbelysningen höll man sig till den ursprungliga principen och fäste nedåtriktade lampor i takets tvärgående skåror. Dessutom bestämde man sig för att framhäva takets vackra ytskikt med uppåtriktade strålkastare på båda sidor om taktes mittdel.

Enligt Jyrki Lottonen kommer takets ytskikt bäst till sin rätt när man minimerar antalet olikartade detaljer. Terminalens ursprungliga tak hade redan en bra lösning för den framträdande takytan: Så mycket som möjligt av fastighetstekniken hade monterats i de fördjupningar som delar in taket, och den övriga takytan hade lämnats fri. Samma princip tillämpades även på det nya taket i möjligaste mån.

Renoveringen av en stor takyta har sina utmaningar

I början av planeringsarbetet var man tvungen att bestämma hur mycket av det ursprungliga taket som skulle behållas och lösa hur indelningen och den välvda formen hos det ursprungliga taket skulle avspeglas i den nya takytan. Dessutom måste man hitta en lösning för hur den nya tekniken, såsom de stora rökventilationernas fläktgaller, skulle passas in i takkonstruktionerna. Takets bågform och materialets vikt förde också med sig egna utmaningar i konstruktionsplaneringen.

Utöver detta påverkades projektet av att terminalen hela tiden var i bruk samtidigt som det gamla taket togs ner och det nya monterades. Man var tvungen att hålla tidsplanen för monteringsarbetet och inte störa resenärerna allt för mycket.

”Dagsljuset framhäver minsta fel i ett sådant här bågformat tak. Puucomp har lyckats leverera mycket enhetliga takskivor och lampkåpor. Jag uppskattar också att tillverkaren besöker byggplatsen för att kontrollera produkternas kvalitet och på ett smidigt sätt tar hand om eventuella problem”, säger takprojektets monteringsansvarige Veikko Isomäki från Sisärakenne Isomäki Oy.

Även innerväggarna i terminal 2 på Helsingfors-Vanda har tidigare fått nya ytskikt med Puucomp innerväggsbeklädnad av ljus lönn. Man har också använt Puucomps laminatklädda inredningsskivor i objektet.

 

Helsingfors-Vanda, referensbilder

helsinki vantaa lentoasema

helsinki vantaa detail

puucomp sisäverhous surf referenssi helsinki-vantaa lentoasema

 


 

 

Tjänster och produkter som använts i projektet


SURF-palvelut

SURF-Tjänster

  • Tekniskt och funktionellt planeringsstöd
  • Övervakning av produktion, kvalitet och leveranser
  • Dokumentering och monteringsstöd
SURF-tuotteet Puucomp-puuviilu

SURF-Produkter

  • Akustiska Puucomp undertaksskivor med björkfaner och lampkåpor
  • Puucomp innerväggsbeklädnad med lönnfaner
  • Puucomp innerväggsbeklädnad med laminatyta

Läs mer om  Puucomps Lösningar


 

 

Tillbaka till SURF-referenser


Kauppakeskus Itis - Puucomp SURF

SURF-referenser

Fasader, innerväggsbeklädnad, terrasser och balkonger

Läs om inspirerande affärs-, kontors- och bostadsobjekt och offentliga byggnader där vi har bidragit med en eller flera ytskiktslösningar.