Malms Sjukhus, Helsingfors - Puucomp inredningsskivor

Malm sjukhus Puucomp inredningsskivor

Akutsjukhusets val: en lugnande, fanerbeklädd inredning

Alla utrymmen i Malms nya sjukhus har ritats med tanke på patienterna. Man ville skapa en trivsam och flexibel vårdomgivning som kan befrämja patienternas tillfrisknande och självständighet. Det mest spektakulära elementet i entréhallen är konstnär Kristiina Uusitalos enorma verk ”Buren av ljus” som vittnar om ljusets närande kraft. Konstnären har målat sitt verk direkt på Puucomps fanerbeklädda inredningsskivor.

Det nya sjukhusområdet har hög säkerhet och tillgänglighet. Området är flexibelt och energieffektivt. Det finns tre byggnader på sjukhusområdet, av vilka den största är ett nybygge och de två mindre skyddade sjukhusbyggnader från 1930. Skyddsobjekten har genomgått grundläggande renoveringar. Projektledare var Eija Lehmusoksa från Helsingfors stadsbyggnadskontor och huvudprojekterare Arkitektbyrån Olli-Pekka Jokela AB i samarbete med AW2-arkitekter AB.

Nybygget planerades så att eventuella till- och ombyggnader ska vara lätta att genomföra, och därför är det möjligt att bygga 1-2 våningar till vid ett senare skede. Byggnaderna kopplas ihop av en entré av glas, som fungerar som ett trivsamt uppehålls- och receptionsrum. Utvidgnings- och renoveringsprojektet tog över fyra år och genomfördes i tre etapper.

Det nya sjukhuset kommer att tas i bruk i maj 2014. Malms akutsjukhus betjänar ca 300 000 Helsingforsbor och personalstyrkan kommer att vara över 500.

Inredningens rena linjer och genuina bokytor uppskattas

Entréhallen vid Malms sjukhus förenar nybygget och de två mindre renoverade sjukhusbyggnaderna. Sjukhusets fasader och huvudentré är beklädda med rödtegel, som i färg och form sätter sin prägel på entrén tillsammans med Kristiina Uusitalos ljusa målning. Byggnadernas övriga delar har designats för att kompletterar entrén.

“Ljudlandskapet blev tystare tack vare Puucomps inredningsskivor som har använts i entrén som stora, vita, neutrala ytor. Det var nödvändigt att dämpa ljudet som motvikt till de hårda ytorna, glasväggarna och golvplattona. Vi blev positivt överraskade av det spetslika intryck som skapades av de stora sammanhängande perforerade ytorna”, berättar arkitekt Olli-Pekka Jokela.

I huvudentrén har neutrala, vita skivor använts. I den stora sjukhusbyggnaden har man strävat efter att underlätta orienteringen med hjälp av material och färger. Patientutrymmena består av två patientavdelningar som kopplas ihop av entrén. Väggarna och taken i entrén och de centrala kansliutrymmena på patientavdelningarna har beklätts med bokfanerskivor.

“Med denna lösning ville vi betona den centrala verksamheten av dessa utrymmen och göra det lättare för patienter och besökare att orientera sig i den stora byggnaden”, fortsätter Olli-Pekka Jokela. “Vi har använt bokytor i flera andra av våra byggnader. Boken har en varm och vacker färg och den passar bra med andra, även starkare färger.”

Inredningsskivorna till nybygget och de utrymmen som skulle renoveras levererades av Puucomp. Innertaken bekläddes med bokfanerskivor, av vilka en del var släta och en del akustikperforerade. På samma sätt bekläddes även innerväggarna dels med släta och dels med akustikperforerade skivor, av vilka en del var av bokfaner och en del vitmålade.

Konstverket i entrén målades direkt på fanerskivor

Ett konstverk som skulle passa sjukhusets användare beställdes till glasentrén mellan sjukhusbyggnaderna av Kristiina Uusitalo. Konstnären ville skapa ett stort, empiriskt alster som skulle förmedla glädje och styrka till besökarna. Det ca 60 m² stora konstverket är som en uppenbarelse av en forsythia som blommar i vårljuset. Det gula ljuset insvept i pärlemorskimrande dimma symboliserar och ger livskraft.

“Jag föredrar att måla direkt på väggen, jag har tidigare ofta målat på trä. Väggskivornas struktur och monteringssätt gör att de hålls rakare än vanliga träskivor”, berättar Kristiina Uusitalo. “Jag målade stycket i min ateljé på 144 björkfanerbeklägga 60 x 60 cm:s skivor från Puucomp.”

 

Referensbilder från Malms Sjukhus

 

puucomp malmi sjukhus

Puucomp Malm sjukhus

Puucomp Malm sjukhus

surf puucomp itis referenssi 8661

 

 


 

  

Tjänster och produkter som använts i projektet


mid surf palvelut

SURF-tjänster

  • Tekniskt och funktionellt planeringsstöd
  • Övervakning av produktion, kvalitet och leveranser
  • Dokumentering och monteringsstöd
Malm Sjukhus Puucomp inredningsskivor

SURF-produkter

  • Akustikperforerade, bokfanerbeklädda och vitmålade Puucomp-inredningsskivor
  • Björkfanerbeklädda väggskivemoduler som entréns konstverk har målats på   Läs mer om  Puucomps Lösningar                 

 

 

Tillbaka till SURF-referenser


Kauppakeskus Itis - Puucomp SURF

SURF-referenser

Fasader, innerväggsbeklädnad, terrasser och balkonger

Läs om inspirerande affärs-, kontors- och bostadsobjekt och offentliga byggnader där vi har bidragit med en eller flera ytskiktslösningar.