Högblank masurbjörkfaner - Riksdagshuset, Helsingfors

 

Riksdagshuset-Helsingfors-högblank-väggpanel-masurbjörk

Eleganta, högblanka utföranden i specialmaterial

Renoveringen av Riksdagshuset som har omfattat hela byggnaden blev klar hösten 2017.  Byggnadens nationella värde syns genomgående i alla utföranden. Man har inte prutat på kvaliteten och det märks. Byggnaden, som planerades av arkitekt J.S. Sirén och färdigställdes 1931, genomgick en total förnyelse såväl tekniskt som inredningsmässigt – med respekt för och genom att följa det ursprungliga utseendet.

I samarbete med arkitektbyrå Helin & co, som ansvarade för renoveringen, och representanter för Museiverket letade vi efter rätt fanerskivor i Puucomps fabrik, en och en. Efter detta levererade vi fanerskivor av masurbjörk (ca 200 m2) som behandlats med högblank specialbets. Fanerskivorna lades enligt val av arkitekten, vilket nu gör att ljuset vackert återspeglas i väggarna. Arbetet med fanerskivorna och ytbehandlingarna koordinerades med dörrleverantören Ovesta.

 

Riksdagshuset, Helsingfors - referensbilder Bilder: Riksdagen / Hanne Salonen

Eduskuntatalo-loimukoivuseinä3-695.jpg

 

Eduskuntatalo-loimukoivuseinä2-695.jpg

 

 

 

Tjänster och produkter som använts i projektet


mid surf palvelut

SURF-tjänster

  • Tekniskt och funktionellt planeringsstöd
  • Förverkligande och övervakning av produktion, kvalitet och leveranslogistik
  • Dokumentering och monteringsstöd

Eduskuntatalo-loimukoivuseinä3-135x135.jpg

 

SURF-produkter

  • Puucomp högblank väggpanel av masurbjörk

 

 

 Läs mer om  Puucomps Lösningar


  

Tillbaka till SURF-referenser


Kauppakeskus Itis - Puucomp SURF

SURF-referenser

Fasader, innerväggsbeklädnad, terrasser och balkonger

Läs om inspirerande affärs-, kontors- och bostadsobjekt och offentliga byggnader där vi har bidragit med en eller flera ytskiktslösningar.