SURF – teknisk planering och tekniskt stöd för byggentreprenörer och montörer

Som byggentreprenör vet du att pålitlighet är en av de viktigaste egenskaperna hos en leverantör. Därför beaktar vi genast i början av vårt arbete alla byggnadsentreprenadens parter - från byggherre till arkitekt, byggföretag och -entreprenörer samt enskilda montörer, utan att glömma slutanvändarens behov.

Vi är en yrkesskicklig, flexibel och effektiv samarbetspartner för byggentreprenörer och montörer då det gäller byggnadens fasad, inre ytor eller terrasslösningar.

 

Byggentreprenören och montören har nytta av våra tjänster:

1. Tekniskt planeringsstöd

Som proffs inom byggbranschen vet vi hur man kan förenkla monteringen av krävande ytskikt. Vi är en innovativ teknisk specialist som tar hand om att komma på kostnadseffektiva tekniska lösningar i projektets planeringsskede. Vi försäkrar att lösningarna uppfyller alla nödvändiga standard och är praktiska att genomföra.

2. Övervakning av produktion och logistik

Tillgängligheten av ytskiktslösningar ska inte vara byggentreprenörens problem. Vi ser till att de nödvändiga produkterna produceras i tid och packas noga. Vi ansvarar också för att ytskikten levereras felfria och dokumenterade i rätt tid och till rätt plats. Leverenser som anpassas till monteringsarbetet är en teknikgren som kräver punktlighet och flexibilitet. Leveransstyrningen lättar på byggentreprenörens tidtabellspress.

3. Monteringsstöd

I vår helhetsservice ingår ytstrukturernas montering på ett sätt som sparar både tid och resurser. I leveransen ingår förutom certifikaten också behandlings- och monteringsanvisningar. Eftersom vi är med redan i planeringsskedet vet vi att våra kvalificerade montörer oftast kan genomföra de ändamålsenligt valda lösningarna utan tilläggsvägledning. Vi försäkrar ändå ett smidigt arbete och vägleder våra montörer enligt behov.

 

Lätt monterbara fasader, innerväggsbeklädnad och terrasser


Puucomp Kasavuoren päiväkoti

Ytskiktsalternativ för just dina behov

Nu kan du planera och genomföra hela byggnadens olika ytskikt med en pålitlig samarbetspartner. SURF tar hand om detaljerna, oberoende om det gäller:

 

Puucomp Itis

Referenser

Genom SURF-tjänsten kan du bekanta dig med referenser i Finland och andra europeiska länder.

 

SURF-referenser >>