<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

För arkitekter

När du funderar på byggnadens ytor - fasad, invändig beklädnad och altan - ska du kontakta SURF Arkitektservice. Hos oss är det alltid din vision som är utgångspunkten för utförandet.


Vi har äkta vilja att lösa de tekniska utmaningarna. Vi erbjuder dig vårt gedigna kunnande inom byggteknik och vi hjälper dig att hitta de bäst lämpade materialen, ytbehandlingarna, färgerna och lösningarna. Vi tillverkar produkterna enligt mått och stöder dig även under byggprojektets gång.

Vi gör planeringen enklare

Du får en sakkunnig partner som tillsammans med dig hittar idéerna för byggnadens alla olika ytor och ser till att de blir verklighet. Erfarenheten har visat att det finns behov av vår helhetsomfattande service.

Vi stöder dig genom hela projektet:

Vi letar fram den yta som motsvarar din idé
Vi väljer det tekniska förfarandet eller planerar ett nytt
Vi letar fram material och de rätta färgerna - och levererar provbitar åt dig
Vi ser till att produkterna uppfyller myndighetskraven
Vi sköter om certifikat och instruktioner
Vi tillverkar produkterna enligt mått och med hög kvalitet
Vi ansvarar för logistikens tidsplanering och instruerande av montörerna

Vi ser till att lösningarna fungerar

Vi ser till att ha ett nära samarbete med byggprojektets övriga parter, så att de tekniska lösningarna blir funktionella och sakligt certifierade och dokumenterade. För att uppnå bästa möjliga resultat erbjuder vi stöd även i monteringsskedet
OBS! Du kan överlåta den tekniska planeringen och ledningsansvaret vid monteringen till SURF arkitektservice.

Ta kontakt med SURF Arkitektservice

 SURF tfn 010 4222 360
info@surfaces.fi
 
 
SURF I SVERIGE
CDC-logo
 
Stephan Söderlind
CDC AB Studiovägen 8, SE-135 48 Tyresö
Tel: +46 (0) 70-346 80 18
Mail: stephan.soderlind@cdcab.se
SURF Arkitektservice - Hallman

Kari Hallman

Fasader och Twinson

+358 400 372 145

kari.hallman@surfaces.fi

Portrait - SURF Arkitektservice- innerväggbeklagning

Jari Rajamäki

Innerväggsbeklädnad

+ 358 400 866 887

jari.rajamaki@surfaces.fi

Ta kontakt

SURF Arkitektservice vars kvalitet grundar sig på

Österbottnisk företagaranda
Innovativ ingenjörskunskap
Kompromisslöst kunnande inom ytstrukturer
Kunskap om byggverksamheten

"Ytan gör utrymmet"

Bekanta dig med de kända arkitekterna, Richard Tegnérs och Tarmo Peltonens, tankar om ytan >> >>

Ladda ner idéer och tekniska uppgifter

IDÉBANKEN
TEKNISKA UPPGIFTER