<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SURF Entrepenörsservice - för entrepenörer och montörer

På SURF Entreprenörsservice hjälper vi dig med ytstrukturerna - både vid nybyggen och saneringsprojekt. SURF Entreprenörsservice är till för att stöda både entrepenörer och montörer. När du har ett projekt, kontakta SURF Entreprenörsservice tfn 010 4222 360

I Sverige: Tel: +46 (0) 70-346 80 18

 

Underlätta ditt jobb

Vi ser till att lösningarna för fasad, invändig beklädnad och altan är tekniskt funktionella, produktionen sker enligt måttbeställning, logistiken följer tidsschemat, dokumentationen sköts samt produkterna har grundliga instruktioner som underlättar monteringen - ibland kommer vi till och med ut på plats.

Även på krävande platser kan monteringen göras lättare och enklare. Vi har teknisk expertis om byggnaders ytor och ser för vår del till att redan inom projektets planeringsskede hitta kostnadseffektiva tekniska lösningar. Som professionella inom byggbranschen ser vi även till att våra lösningar uppfyller standardkraven och kan i praktiken förverkligas. Vi ansvarar därtill för att ytorna levereras i felfritt skick och med dokumentation. Hantering av leveranserna gör tidtabellens press på entrepenören lite lättare.


Som hjälp åt montörerna

En viktig del av vår service är att underlätta montörernas arbete genom måttbeställda produkter, god förpackning av produkter, smidig arbetsplatslogistik samt goda instruktioner och monteringshjälp. Leveranser som sker i takt med monteringen är ett konststycke som kräver såväl punktlighet som flexibilitet. Vi hjälper dig gärna.

 

Pålitligt genom hela processen 

Som byggentrepenör vet du att pålitlighet är en av de viktigaste egenskaperna hos leverantören av ytmaterial. Därför tar vi redan från början i beaktande de olika parterna i byggprojektet: byggherrarna, arkitekterna, byggföretagen och entrepenörerna och montörerna - utan att glömma slutanvändarnas behov. Vår service är genomgripande och högklassig, vilket gör den förmånlig för entrepenören.

Spara tid och besvär

På SURF Entrepenörsservice tar vi på vårt ansvar sådana uppgifter som ofta tar onödigt mycket av byggarens tid. Med hjälp av SURF Entrepenörsservice kan du koncentrera dig på det väsentliga.

Vi stöder dig under hela projektet:

Vi letar fram den yta som motsvarar din idé
Vi väljer det tekniska förfarandet eller planerar ett nytt
Vi letar fram material och de rätta färgerna - och levererar provbitar åt dig
Vi ser till att produkterna uppfyller myndighetskraven
Vi sköter om certifikat och instruktioner
Vi tillverkar produkterna enligt mått och med hög kvalitet
Vi ansvarar för logistikens tidsplanering och instruerande av montörerna

Jag uppskattar att tillverkaren besöker byggplatsen för att kontrollera produkternas kvalitet och sköter vid behov smidigt undan problemsituationer.”    -  Veikko Isomäki / Sisärakenne Isomäki Oy / Vid ombyggnad av Helsingfors- Vanda flygplats

Ta kontakt och berätta om ditt projekt

Tfn 010 4222 360,  Email: info@puucomp.fi

SURF i SVERIGE

CDC-logo

Stephan Söderlind

CDC AB, Studiovägen 8, SE-135 48 Tyresö

Tel: +46 (0) 70-346 80 18

Mail: stephan.soderlind@cdcab.se

Portrait

Kari Hallman

Fasader och Twinson

+358 400 372 145

kari.hallman@puucomp.fi

Jari Rajamäki

Jari Rajamäki

Innerväggsbeklädnad

+ 358 10 4222 363 Mobil: +358 400 866 887

jari.rajamaki@puucomp.fi

Ta kontakt