Skapa en imponerande fasad

Med mångsidiga och visuella fasadskivor kan du skapa intressanta ytor och mönster - alltså helt enkelt storslagna fasader. Därtill vädertåligt och energieffektivt, varvid den funktionella fasaden har en positiv inverkan på hela byggnadens livscykel och dess kostnader.
Våra produkter är lätta och lämpar sig väl för ventilerade fasader. De har även testats för krävande väderförhållanden. Våra fasadprodukter lämpar sig för både byggande och sanering.

För byggnader, affärs- och kontorsutrymmen, bostadsbyggnader

Ventilerad, brandsäker och vädertålig fasad

Energieffektivt utförande

Visuellt ståtliga lösningar 

Känsla och kunskap i valet av fasadyta 

Kombinera material, färger och ytmönster till en intressant helhet. Med goda produkter kan du förverkliga din idé så att den fungerar även i praktiken. OBS! Du kan överlåta planeringen av tekniska lösningar och handledningsansvaret vid monteringen åt SURF Arkitektservice.
Fråga gärna mer

Fråga gärna mer

Ta kontakt