<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Arborline-logo-460 

ArborLine - variation och snygg slutresultat

Trä är ett material som är starkt på återkommande. Naturenliga färger och material är många designers och byggares önskemål. Med träribbor vill man ge byggnader betoningar, välvda former och hela väggar. ArborLine -produkterna har alternativ för såväl inomhus och utomhus användning.

 

Välj lätta ribbelementer och brädpaneler

Färdiga modullösningar

För att underlätta designarbetet och utförande utvecklade vi färdiga ribbelementer. Dessa produkters färdighetsgrad är högre än de normala ribbprodukternas, men ger ändå utrymme för unika lösningar - till exempel kan ribbornas mellanrum väljas fritt.

  • Färdigt testade konstruktioner och brandklasser
  • Förenklar designarbetet

  • Enkel och snabb att montera

  • Lämpar sig för akustiskt krävande projekter

  • Nästan obegränsade möjligheter till visuell variation

Tre olika produkter - Massive, A2 och Plank

ArborLine Massive - samma produkt inne och ute

Ribbmodulerna av massivt trä ger variation både inomhus och utomhus: lika väl som stora ytor och pikanta detaljer. Med Massive kan man välja ribbornas träslag och bets från ett brett sortiment samt byta ribbornas bredd enligt sin egen design.

ArborLine A2 - ribbelementer med hög brandklass och akustik - inomhus

Träribbmoduler med träfaneryta som är lämpliga för invändig beklädnad på platser där det krävs hög brandklass. Vid användning i ribbtak når man upp till A-klass i akustisk nivå. Modulernas bakgrundstyg ger ett snyggt slutresultat. I A2-produkterna kan man även använda äkta naturfaner - även färgade - samt teknisk faner

Plank-brädpaneler - bredare visuellt uttryck än med ribbor

Plank-brädpanelernas vårdade uttryck uppnås genom praktiska dolda fästningslister. Ytans uttryck skapas antingen med träfaner eller folie. För stommen väljs antingen fibergips eller brandfördröjande MDF.

Alla ArborLine modulerna har många alternativ

I alla modulerna kan storleken och ribbdelningen ändras flexibelt. Genom att kombinera ribbmoduler med beklädnadsskivor får man intressant variation i strukturen för olika platser - även för välvda ytor. Även OneTone -färghanteringssystemet finns tillgängligt för alla moduler.

Fråga mer från SURF Arkitekttjänst. Hos oss får du stöd för den tekniska delen samt goda instruktioner för monteringen.

ArborLine- ribbelementer - guide -SE (1)

Ladda ner ArborLine guide för planerare

Läs mer om användningen av de populära ArborLine-ribbelementen. Och fråga mer på SURF Arkitektservice.

Ladda ner

 

Ta kontakt