<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Dokument över material som använts

Med våra leveranser skickar vi alltid dokument över våra produkter för att bifogas exempelvis till husets underhållsbok. Vi ser till att våra lösningar uppfyller standardkraven och kan i praktiken genomföras. Därför ser vi till att leverera produkter och lösningar med dokumentation. I leveransen ingår utöver certifikat, även de behandlings- och monteringsinstruktioner som behövs.   

Viktigast är förstås att Puucomp säkerställer produkternas egenskaper genom att testa dem på ett utomstående certifierat verk såsom VTT.

Klaraporten

Fibergipsskiva i M1-utsläppsklass som stomskiva

I de flesta av våra Puucomp-inredningsskivor har vi som stomskiva en Fermacell-fibergipsskiva som har bästa möjliga utsläppsklass, alltså M1.

M1-utsläppsklass som beviljas av Rakennustietosäätiö innebär att det är fråga om ett byggmaterial med lite utsläpp. Antalet kemiska utsläpp som avgår från produkten till inomhusluften är alltså så litet som möjligt. Puucomp-skivornas utsläpp testades av Arbetshälsoinstitutet.

Märkning av utsläppsklass är inte obligatoriskt för inredningsskivor. Puucomp erbjuder M1-testade lösningar som standard, så att man alltid har ett så utsläppsfritt alternativ som möjligt tillgängligt.

Läs mer om de M1-krav som Rakennustietosäätiö övervakar för att påverka inomhusluftens kvalitet. Du kan även läsa mer om certifieringar och produkttestning på Surfs blogg!

 

Vain sertifioidusta puusta

Ursprungscertifikat för trä

För fanerskiva är ursprungscertifikatet viktigt. När man kan få hundratals olika träfanerytor på en inredningsskiva måste man känna till ursprung. En träprodukt som kommer från en okänd källa är inte ett godtagbart alternativ för en ansvarstagande aktör eller ansvarstagande kund. Ursprungsintyg är särskilt intressanta för dem som bygger offentliga utrymmen eller affärsutrymmen. Även exotiska träslag kan användas på ett sätt som är miljösparande genom faneryta. Av en kubikmeter trä får man på så sätt upp till 1000 m2 storslagen yta. Träfaner som används i Puucomps skivor har alltid ursprungscertifikat.    

Puucomp_Saga_Congress_3.jpg

CE-märkta skivor för invändig beklädnad

I Europa får man endast sälja byggvaror med CE-märkning. Uppfyllande och CE-standard och märkningen är på tillverkarens ansvar. Ändamålet med märkningen är att underlätta jämförelse mellan varor som tillverkats i olika länder.

Puucomps inredningsskivor får CE-märkning enligt aktuella krav och standard. Beställningsspecifik CE-märkning syns på förpackningens produktdekal, därtill skickar vi prestationsnivåanmälan för varje CE-märkt beställning. Med denna praxis kan vi garantera att våra skivor uppfyller kvalitetskraven.

Vi använder CE-märkning på skivor enligt kraven i standard EN 13986:2004. Enligt denna standard omfattas MDF-, faner- samt spånskivor med ytbeläggning av den, medan det inte finns någon harmoniserad produktstandard eller europeiskt tekniskt intyg för fibergipsskiva med beläggning.

Läs mer om CE-beteckning för byggprodukter på Miljöministeriets webbplats. Du kan även läsa om certifieringar och produkttester på Surfs blogg!

Puucomp_Saga_Congress_3.jpg

Ytlösningar och brandklasser

Hos SURF hittar du de lämpligaste lösningarna beträffande brandskydd - även ända upp till de allra högsta A2-klassens brandskyddskrav. 

Läs mer

 

Ta kontakt