Ny Puucomp-produkt till Finlands största kontorsbyggnad

I Hagalund i Esbo, Finland, färdigställs under slutet av år 2009 Tapiola PK2, som är Finlands största kontorsbyggnad. Arkitekten hade planerat taket i massiva ribbor som inte kunde förverkligas av brandtekniska skäl, varefter Puucomp skapade en ekfanerad takskiva med spår som VTT testade separat. Genom att måla spåren svarta uppnådde man den stämning som arkitekten planerat. Projektet var omfattande även för Puucomp – vi levererade 1 500 m2 väggskivor och 4 000 m2 takskivor till byggnaden.