Inredningsskivor med träfaneryta som uppfyller brandklass A2 eller B

Puucomp-inredningsskivor fyller även de mest krävande brandtekniska behoven. Alla Puucomps produkter är testade av VTT, så den testade och dokumenterade brandklassificeringen gäller även monteringslösningen.

Den extremt säkra, praktiskt taget obrännbara fanerklädda inredningsskivan av brandklass A2 är Puucomps High Tech -lösning för krävande bruk. I många lokaler passar det med inredningsskivor av brandklass B, som inte heller påverkar en brand särskilt mycket.

Beroende på användningsändamål finns många lösningar att välja mellan, av vilka de vanligaste är

  • brandklass B-s1-d0, Puucomp-inredningsskiva med faneryta och fibergipsstomme
  • brandklass A2-s1-d0, Puucomp-inredningsskiva med faneryta och fibergipsstomme
  • brandklass D-s2-d0, Puucomp-inredningsskiva med faneryta och MDF-stomme

Inredningsskiva med träfaneryta som uppfyller den krävande brandklassen A2

Finlands första inredningsskiva med träfaneryta som uppfyller brandklass A2 tillverkas av Puucomp . Innerbeklädnadsskivor med utmärkt brandmotstånd av klassen A2-s1-d0 krävs bl.a. i utrymningsvägar och trapphus.

Produktens brandmotstånd testades på VTT i september 2013. Enligt den tidigare klassificeringen var definitionen på motsvarande brandklass "obrännbar".

A2-s1-d0-brandklassen på Puucomps fanerskiva innebär att skivan

  • A2 = deltar ytterst begränsat i branden
  • s1 = producerar väldigt lite rök
  • d0 = inte genererar brinnande droppar eller delar.

Ytbehandlade inredningsskivor av brandklass B

Den vanliga inredningsskivan av brandklass B påverkar brandens utveckling endast lite.

B-s1-d0-brandklassen på Puucomps ytbehandlade inredningsskiva innebär att skivan

  • B = deltar mycket begränsat i branden
  • s1 = producerar väldigt lite rök
  • d0 = inte genererar brinnande droppar eller delar.