CE-märkta inredningsskivor

I Europa ska alla byggprodukter vara CE-märkta. Det är tillverkarens ansvar att de produkter de tillverkar uppfyller CE-standarden och CE-märks därefter. Syftet med märkningen är att underlätta jämförelser mellan produkter som är tillverkade i olika länder.

Puucomps inredningsskivor CE-märks enligt gällande krav och standarder. Varje order CE-märks med en dekal på förpackningen, och en prestandadeklaration följer varje CE-märkt order. Med denna praxis kan vi garantera att våra inredningsskivor uppfyller kvalitetskraven.

Vi använder CE-märkning på skivor som överensstämmer med standarden EN 13986:2004. Standarden omfattar beklädda MDF-, faner- och spånskivor, medan beklädda fibergipsskivor inte omfattas av någon harmoniserad produktstandard eller något europeiskt tekniskt godkännande.

CE-märkning