Hantering och skötsel av fanerade och målade Puucomp inredningspaneler

Följ angivna råd vid hantering och skötsel av alla fanerade och målade Puucomp inredningspaneler.

Lagring och förvaring

  • Panelerna bör förvaras i den ursprungliga förpackningen, i torr inomhusmiljö.
  • Panelerna skall lagras eller förvaras i miljö som motsvarar slutlig monteringsplats. Detta för att säkerställa panelens kvalitet vad gäller målad eller fanerad yta, lackering och övriga slutförande.

Användningsförhållanden

  • Inrednigspanelerna får inte användas i fuktiga utrymmen, utan den relativa fuktigheten skall ligga inom normal inomhusnivå, 25-60 %.
  • Fuktnivån i bakomliggande konstruktioner får vara högst 15 %.
  • Utrymmet bör vara uppvärmt och överstiga + 18 °C.

Rengöring

  • Inredningspanelerna kan rengöras med vanligt allrengöringsmedel (utan slipmedel) och vatten.
  • Vid rengöring får man endast använda en lätt fuktad trasa, den får inte vara våt.
  • Efter rengöring bör ytan torkas torr.