Fibergipsskiva, utsläppsklass M1, som stomskiva

Som stomskiva till de flesta Puucomp-inredningsskivor använder vi Fermacell-fibergipsskivor av bästa utsläppsklass M1.

Utsläppsklass M1 utfärdas av Finska Bygginformationsstiftelsen på de byggmaterial som ger upphov till de lägsta utsläppen, dvs. att materialets kemiska utsläpp eller emissioner som frigörs till inomhusluften är så låga som möjligt. Emissionerna av Puucomp-skivorna har testats av Arbetshälsoinstitutet i Finland.

Emissionsklass M1