Harju-skolan, Jyväskylä

By Puucomp

Påhittiga lösningar i skyddad skolbyggnad

 

I Harju-skolan kombineras trivsamhet och funktionalitet

 

Att renovera den skyddade skolbyggnaden så att den passar modern undervisning var en stor utmaning. Moderniseringen av Jyväskylän Lyseo i Harjus campus blev klar i början av år 2017. Byggnaden genomgick en totalförvandling: bl.a. flyttades ingången, så att man i stället för trånga korridorer fick en modern central hall med läshörnor samt en trivsam matsal.


JAO Harju NCC Jyväskylä (25)

 

Harju-skolan, som hör till Jyväskylä utbildningssamkommun, planerades av arkitekt SAFA Monika Gardini på Arkkitehtitoimisto Pertti Nousiainen Oy och huvudentreprenör var NCC Rakennus Oy. Innerbeklädnadslösningarna med målad och träfaneryta levererades av Puucomp.

Ladda ner PDF 

Ladda ner PDF 

 

 

Harju skolan

  • Arkitekt SAFA Monika Gardini
  • SURF produkter Puucomps målade och träfanerade innerbeklädnadslösningarna
  • SURF service
    Tekniskt och funktionellt planeringsstöd
    Övervakning av produktion, kvalitet och leveranser
    Dokumentering och monteringsstöd

Galleri