OPs Vallilas kontorskomplex

By Puucomp

Puucomp väggbeklädnad

Till kontorskvarteret valdes innovativa väggpaneler

I Helsingfors, Vallila ligger OPs nya kontorskvarter som erbjuder moderna
utrymmen för 3000 anställda inom finanssektorn. Sommaren 2015 färdigställdes
kontorskvarteret som har planerats av arkitektbyrå JKMM och som byggnadskonsult
fungerade Haahtela bolagen.

I restaurangutrymmena användes bland annat nanolaminerade inredningsskivor i
olika storlekar och färger som bildade en speciell helhet. Till dom flexibla kontors-
utrymmena monterades enligt noggranna direktiv både våg- och lodräta, ljusa och
mörkbetsade paneler i björkfaner. Puucomp levererade i sin helhet ca 6 000 m2.

OPs Vallilas kontorskomplex

 • Arkitektbyrå JKMM
 • SURF-produkter Ljusa och mörkbetsade björkfanerade Puucomp inredningspaneler
  Nanolaminerade Puucomp inredningspaneler
 • SURF-tjänster
  Tekniskt och funktionellt planeringsstöd
  Övervakning av produktion, kvalitet och leveranser
  Dokumentering och monteringsstöd

Galleri