<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Restaurang Palace

By Puucomp

Innerbeklädnad med respekt för traditioner

Stjärnrestaurangen återfick sin forna glans

I november 2017 återtog anrika restaurang Palace sin plats bland de bästa restaurangerna i Helsingfors efter en grundlig renovering. Inredningen förverkligades med lika stor vördnad som restaurangens utbud. Man ville återge interiören dess forna glans så som den planerades av Viljo Revell.

Restaurangen öppnade sina dörrar för första gången till de olympiska spelen i Helsingfors 1952. Arkitektbyrå SARC har ansvarat för den förnyade inredningen. I samarbete med arkitekten och Museiverket säkerställdes att den ursprungliga inredningens anda bevaras även i fortsättningen. Man strävade efter att hitta rätt färgnyanser och att minutiöst bevara inredningens ursprungliga utseende. SURF Arkitekttjänst var med och letade efter sätt att förverkliga detta enligt dagens krav (bland annat högre brandsäkerhet, akustikpaneler med diskret perforering och rätt färgnyanser). För detta projekt tillverkades ett eget, tekniskt faner, vars råmaterial valdes ut fiber för fiber. Skivorna behandlades även med en specialbets.

Vi tillverkade de nya skivorna till restaurang Palace i samma anda som de gamla, men enligt nuvarande brandbestämmelser. Samtidigt förbättrades lokalens akustik med en så gott som helt dold specialperforering. Vi restaurerade även takpanelen i massiv furu i de två konferensrummen.
Slutresultatet är imponerande och utstrålar gamla traditioner på ett fint sätt.

Restaurang Palace

  • Arkitektbyrå SARC
  • SURF-produkter Puucomp fanerad innertakpanel
  • SURF-tjänster
    Tekniskt och operativt planeringsstöd
    Övervakning av produktion, kvalitet och leveranslogistik
    Dokumentering och monteringsstöd

Galleri