<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Saga Congress Center

By Puucomp

Puucomp innerväggsbeklädnad

Den konstfärdiga innerbeklädnaden i internationella Saga Congress Center representerar finsk snickarkonst när den är som bäst.

 

Auditoriets och restaurangens speciella akustiska och brandskyddade takelement av massiva ribbor i vitek samt väggpanelerna täckta med viteksfaner levererades av Puucomp.

Lösningarna beställdes och monterades av det erfarna företaget Rakenne Tikka Oy.

 

Saga Congress Center

 

Ladda ner Saga Congress Center case

Saga Congress Center

  • SURF-produkter Akustiska, brandskyddade takelement av massiva viteksribbor
    Viteksfanerade inredningspaneler av Puucomp
  • SURF-tjänster
    Tekniskt och funktionellt planeringsstöd
    Övervakning av produktion, kvalitet och leveranser
    Dokumentering och monteringsstöd

Galleri