<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Servicecentret Fyren

By ProdEx

ProdEX fasad och Twinson terrass

 

Planeringen utgick från Vasa stads noggrant utarbetade projektplan och rumsprogram samt ett nära samarbete med slutanvändaren. Målet var att skapa en funktionell, ljus och trivsam byggnad som var planerad och konstruerad med hänsyn till framtida underhållskostnader. Arkitektbyrån Nurminen Antila & Co Oy stod för designen.

Eftersom man ville ha fasader med den varma känslan från trä i stället för till exempel tegel, valde man ProdEX-skivan som material.

En av objektets kännetecknande lösningar är den delvis taklagda innergården, där man kan sitta och koppla av utomhus – enligt personalen den bästa platsen i hela huset! Eftersom terrassen utsätts för hårt slitage föll materialvalet på träkompositbrädan Twinson Plus.

Servicecentret Fyren är avsett för vuxna psykiskt funktionshindrade som gått ut skolan.

Servicecentret Fyren

  • Arkitektbyrån Nurminen Antila & Co Oy.
  • SURF-Produkter ProdEX fasadskivor med träfaner
    Twinson terrassystem av träkomposit
  • SURF-TjänsterTekniskt och funktionellt planeringsstöd
    Övervakning av produktion, kvalitet och leveranser
    Dokumentering och monteringsstöd

Galleri