<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Pinta viimeistelee hoivarakennuksen toimivuuden

By Terhi Bergius

Suomen terveyden- ja sairaanhoidon sekä vanhustenhuollon painopisteet ovat muuttumassa. Vanhainkodeista ja pitkäaikaissairaaloista ollaan siirtymässä kotihoitoon, toimintakeskuksiin sekä palvelu- ja hoivakotien verkostoon. Erikoissairaanhoito keskittyy ja tarvitsee nykyisiä toimivampia tiloja. Ryhmähuoneista ollaan siirtymässä yhden potilaan huoneisiin, jolloin mm. infektioriskit ja keskimääräinen sairaalassaoloaika lyhenevät.

 

Malmin sairaala Puucomp sisustuslevyt

Tarve joustavalle, turvalliselle ja kustannustehokkaalle rakentamiselle sekä nykyisen rakennuskannan peruskorjaamiselle on valtava. Rakennusten pintamateriaalien valinnassa korostuvat turvallisuus, terveellisyys ja kestävyys - viihtyisyyttä unohtamatta. Materiaalien on luonnollisesti myös täytettävä kohteilta vaaditut viranomaismääräykset mm. päästöjen, paloturvallisuuden ja akustiikan suhteen.

Sairaala- ja vanhainkotirakennuskanta on laajalti elinkaarensa loppupäässä. Ongelmat keskittyvät rakennusten toiminnallisuuteen ja heikkoon kuntoon. Sisäilmaongelmat ja hoitotoimintojen muuttuneet tilankäyttötarpeet voidaan ratkaista samalla kertaa. Kohteisiin valituilla sisäverhousmateriaaleilla ja -ratkaisuilla onkin onnistumisen kannalta suuri merkitys. 

Pintaverhouksen pitää kestää käyttö ja katseet 

Hoivakotien ja sairaalaympäristöjen rakentaminen asettaa sisä- ja ulkoverhousmateriaaleille erityisiä vaatimuksia. Ratkaisujen täytyy olla turvallisuuden lisäksi pitkäikäisiä, muunneltavia sekä mahdollisimman helppoja siivota ja huoltaa.

Hoivaympäristön laatu ja miellyttävyys on tärkeää sekä asiakkaiden, potilaiden ja/tai asukkaiden että hoiva-alan työntekijöiden viihtyvyydelle. Esimerkiksi hyvä akustiikka ja luonnonmateriaalit rauhoittavat sellaisiakin sisätiloja, joissa tapahtuu paljon. Koska tilojen käyttötarkoitus ja -tarve voivat vaihdella, modulaariset ratkaisut helpottavat toimintojen uudelleenjärjestelyä.

Malmin sairaala Puucomp sisäverhous

Onko ihanteellinen pintaratkaisu kallis? Kustannukset syntyvät pääasiassa rakennuksen käyttöaikana, joten rakenteiden energiatehokkuus, helppohoitoisuus ja kestävyys ratkaisevat neliöhintaa enemmän. Rakentamisen aikaisissa kuluissa on huomioitava myös asentamiseen kuluva aika. Urakoiden muotoa ja toteuttajaa valittaessa painotetaan enemmän laatua kuin hintaa.

Puupintainen sisustuslevy keventää tunnelmaa

Puhdas, hillitty, luottamusta herättävä, kodikas? Erilaiset hoivaympäristöt tarvitsevat tämänkaltaisia sisustusratkaisuja eri painotuksilla. Esimerkiksi sisäilman laatuun ja akustiikkaan voidaan vaikuttaa hyvin suunnitelluilla pintarakenneratkaisuilla.

Erikoissairaanhoidon tiloissa terveellisyys ja turvallisuus ovat ykkössijalla, hoivakodissa näiden lisäksi kestävyys ja kodikkuus. Kun sisäkatto- ja -seinämateriaaleina käytetään maalattuja, vahattuja ja viilupintaisia sisustuslevyjä, mahdollisuudet luoda akustiikaltaan ja ulkoasultaan viimeisteltyjä sisäpintoja ovat lähes rajattomat.

Hyviä esimerkkejä ovat puuviilupintaiset sisäkatto- ja/tai sisäseinäverhoilut TYKS T2 -sairaalassa sekä Pyynikin sosiaali- ja terveysasemalla Tampereella, Vaasan Keskussairaalassa, Pohjois-Karjalan Keskussairaalassa Joensuussa, Salon aluesairaalassa ja pääterveysasemalla, Lapinlahden, Lempäälän ja Mustasaaren terveyskeskuksissa, Nurmeksen terveysasemalla sekä tuoreimpana Malmin uudessa päivystyssairaalassa.

Malmin sairaala Puucomp sisustuslevyt 

Julkisivu tuulettuu ja terassi kestää

Piha- ja ulkotilojen laadulla on sekä käytännöllisiä että viihtyisyyteen liittyviä tehtäviä. Tuulettuva, kevyt julkisivu on energiatehokas ja helppohoitoinen. Ammattikäyttöön suunniteltu terassimateriaali kestää pyörätuolit, kainalosauvat ja ympärivuotisen käytön.

Palvelukeskus Majakka Prodex julkisivulevy

Aito puupinta on katseita kestävä valinta, mutta erinomaisia vaihtoehtoja ovat myös monipuolisia väri- ja kuviomahdollisuuksia tarjoavat säänkestävät laminaattilevyt. Sairaaloiden, hoivakotien ja toimintakeskusten katetut sisäpihat, terassit, kulkuväylät ja parvekkeet edellyttävät materiaaleilta puolestaan hyvää kulutuksen kestävyyttä.

Palvelukeskus Majakka Twinson terassijärjestelmä

Ihanteellinen terassijärjestelmä on tikuton, ehkäisee liukastumisia ja sopii ympärivuotiseen käyttöön. Esimerkkejä Surfin toimittamista julkisivuratkaisuista sairaala- ja hoivasektorille ovat mm. Äänekosken Keskussairaala sekä Inkoon palvelutalo ja palvelukeskus Majakka Vaasassa.

Sairaalarakentamisesta voi tulla menestyvä vientituote

Väestö ikääntyy lähes koko maailmassa, ja sen seurauksena sairaalarakentamisen markkinat kasvavat. Modulaariselle eli osista koostuvalle sairaalarakentamiselle on tarvetta kansainvälisesti: joustavia toimenpideyksiköitä, väestösairaaloita, skaalautuvia huippuvarusteltuja klinikoita tullaan tarvitsemaan maailmalla yhä enemmän.

Yksi Teknologiateollisuuden isoista teemoista pyrkiikin luomaan uusia ratkaisuja sairaalarakentamiseen. "Modulaarinen integroiva sairaalarakentaminen" -teeman tavoitteena on synnyttää Suomeen uusi kansainvälinen vientituote, joka perustuu terveydenhuollon tuottavuutta parantavaan ja toimintaprosesseja uudistavaan sairaaloiden uudisrakentamis- ja saneerauskonseptiin. Modulaarisen integroivan rakentamisen ympärille on mahdollista luoda kansainvälinen kaupallinen menestystarina. 

Lataa PDF Pinta - 3 haastetta