<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Arkitekt och byggnadsentreprenör – dra nytta av en lokal tjänst

By Terhi Bergius

Internationell konkurrens är vardag i byggbranschen. Hur ska man då effektivt kunna genomföra ett byggprojekt när största delen av byggarna och materialet kommer från utlandet?

I praktiken beror projektets framgång på hur samarbetet är organiserat mellan olika parter och huruvida det löper smidigt, oberoende av i vilket land bygget finns. Det lättaste sättet att försäkra sig om ett effektivt planerings- och byggskede är att utnyttja aktörer som känner till de lokala omständigheterna. 

Puucomp Gösta-paviljonki

 

En lokal tjänst underlättar arbetet

Nära producerade byggmaterial samt lokala tjänster som stöder byggprocessens smidighet och kvalité erbjuder flera fördelar både åt projektplanerarna samt byggnadsentreprenörerna:

 

Arkitekter

 • kan planera skräddarsydda lösningar för både små och stora projekt
 • får tekniskt stöd vid planering av helhet och detaljer 
 • kan vara säkra på att de lokala kraven uppfylls 
 • kan smidigt och lätt kommunicera direkt med produkt- och monteringsexperterna.

Byggnadsentreprenörer
 • har bättre kontroll över projektets helhetskostnad
 • kan påskynda genomförandet av projektet både i Sverige och i andra länder
 • får flexibel och individuell service
 • kan smidigt och lätt kommunicera direkt med produkt- och monteringsexperterna. 


FunderMax HOAS

 

Internationell kvalité med nordiskt kunnande 

Oy Puucomp Ab är ett utmärkt exempel på ett modernt och internationellt service- och produktkoncept inom byggbranschen. Företaget är produktproducent och dessutom expert på tekniskt planering- och monteringsstöd som

 • utvecklar och tillverkar olika lösningar med inredningsskivor av hög kvalité till den svenska marknaden 
 • sprider finskt kunnande runtom i världen 
 • erbjuder mångsidiga ytstrukturer genom att hämta internationella produkter av god kvalité till Finland och Sverige 
 • erbjuder arkitekter, planerare och byggnadsentreprenörer den omfattande Surf-tjänsten.
Surf arkkitehtipalvelu

Surf är en tjänst utvecklad av Puucomp och den ger dig bättre teknisk planering, leverans samt monteringsstöd vid krävande fasad-, altan- och ytstrukturprojekt i Sverige och Finland.

 

Puucomp är också ett produktnamn i och med att produktutvecklingen och produktionen för företagets inredningsskivor sker på fabriken i 

Kristinestad, vid kusten av Bottniska viken. Puucomp genomför krävande och individuella inredningsprojekt; produktsortimentet innebär allt från olika fanerbeklädda och brandskyddade akustikskivor till målade och laminerade inredningsskivor inklusive lister och monteringssystem.  

Puucomp viiluseinäke

Surf försäkrar dig om en smidig logistik och montering 

Förutom egen produktion importerar Puucomp via sitt Surf-koncept internationellt kända ytskiktsprodukter. Utav dessa har det väderbeständiga högtryckslaminatet FunderMax fått ett bra fotfäste i Sverige.

Twinson terassijärjestelmä

 

Byggherrens och byggnadsentreprenörens risk minimeras i och med att Surf ansvarar för att ta fram en lämplig produkt- och monteringslösning samt mellanlagring och logistik med inhemska resurser. Vid behov utbildar Surf också montörer i att effektivt genomföra monteringen av t.ex. Twinson-altansystem. 

 

 

Ladda ner Case Gösta