<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3185439878185402&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Arkitekt: 8 sätt att utnyttja SURF Arkitekttjänsten i dina projekt

By Kari Hallman

Du har en idé - den är grunden till allt

Arkitektonisk planering av en byggnad är ett långsiktigt arbete som vanligen utförs av ett stort team. När de stora linjerna är klara behövs ännu en massa detaljplanering: konstruktionslösningar, akustik och brandsäkerhet, materialval, färger m.m. Frågan lyder: hur kan den ursprungliga idén genomföras på bästa sätt och så smidigt som möjligt, så att inte du eller ditt team behöver slösa värdefull tid. Med tanke på slutresultatet är det viktigt att ni inte behöver kompromissa så mycket att den ursprungliga idén blir lidande.

 

Stöd för arkitekter vid planering och genomförande av ytlösningar

 

När du funderar på ytlösningar till ett objekt - ett nytt eller ett gammalt som ska saneras - kan vi hjälpa dig och försnabba processen på många sätt. Du behöver inte oroa dig för att din vision ska försvinna inför tekniska frågor. Vi vill verkligen möjliggöra ytval som stöder din vision.

Vi känner byggnadernas olika ytalternativ väl och kan erbjuda dig vår sakkunskap. Med din vision och vår materialkunskap hittar vi säkert rätt ytmaterial. Vi satsar verkligen på att hitta det rätta ytmaterialet. Ett bra exempel är saneringen av Restaurant Palace - ett projekt där gamla material skulle ersättas med nya, men så att den gamla guldålderns stämning bibehölls. Materialen skulle uppfylla dagens krav bland annat gällande brandsäkerhet. Vi tog fram ett tekniskt faner för objektet och lade till en omärkbar akustikperforering. Resultatet uppfyllde både Museiverkets och planerarens krav.

 

Palace-600x375

 

Underlätta ditt arbete: använd en expert på fasad- och inomhusbeklädnad

 

SURF Arkitekttjänst finns till för dig. Du kan utnyttja den på många sätt i ditt arbete och försnabba din planeringsprocess. Vi hjälper dig med beklädnader på fasader, terrasser och balkonger samt inomhus. Vi har tänkt igenom hela byggprocessen. Här är 8 sätt på vilka du kan utnyttja vår expertis.

 

 

no1 Grubbla inte ensam utan låt oss hjälpa dig hitta en yta som passar din idé


När du har en idé om byggnadens yta utomhus eller inomhus: stämningen, färgskalan, strukturen och kanske även materialet, berätta den för oss. Vi ger dig några förslag på lämpliga alternativ med olika ytbehandling och färger. Vi har jobbat länge med arkitekter och genomfört många olika lösningar, även väldigt personliga. Vi kan försnabba och underlätta ditt sökande.

SURF har ett enormt urval av ytmaterial. Redan bland Puucomp-produkterna finns hundratals möjligheter. Och utöver dem kan vi erbjuda många andra material också. Personliga lösningar är vardag för oss.

 

no2 Tillsammans kan vi tänka ut ett bra tekniskt genomförande

 

Vi hjälper er planera de tekniska lösningarna med vår gedigna erfarenhet av beklädnadsteknik.

 

 

no3 Berätta din idé, vi hittar materialen och de rätta färgerna - och levererar provbitar

 

Du vill säkert hitta precis det rätta materialet, med rätt färgton och känsla. Vi söker alternativ enligt dina önskemål och levererar också provbitar. En provbit säger alltid mer än en bild på din datorskärm. Du kan försäkra dig om att du gör rätt val.

 

no4 Myndighetsförordningar för produkterna? Vi kan sköta dem också

 

Särskilt i fråga om offentliga byggnader finns många myndighetsförordningar som gäller ytmaterialen. Du behöver inte bekymra dig över dem, vi ser till att de produkter du väljer fyller kraven.

 

no5 Vi sköter certifikat och regler - du kan koncentrera dig på planerandet

 

Materialcertifikaten är standard. De anger materialens ursprung och kvalitet. Vi levererar också de underhållsinstruktioner och andra dokument som behövs.

 

no6 Du får slutprodukterna: skivor, akustikelement och lister, högklassigt tillverkade enligt mått

 

Skivor, akustikelement och lister tillverkas individuellt enligt ditt projekt. Läs om det krävande projektet med Idrottsparkens metrostation

 

Metro_Urheilupuisto-2

 

no7 Vi svarar för fungerande logistik och handledning av montörerna

 

Stora byggplatser mitt i stan är leveranstekniskt utmanande. Vi ser till att vår del av transporterna anländer i rätt tid och att tidtabellen hålls. På det sättet behöver inte materialen stå långa tider på byggplatsen med risk för att kvaliteten skulle lida. Slutförandet och montörernas arbete är viktiga för ett lyckat slutresultat. Vi handleder montörerna i att montera materialen på rätt sätt: fästande, kantlister m.m.

 

no8 Via vårt SURF-kontaktnät kan vi också skaffa fram produkter som vanligtvis inte säljs i Sverige.

 

Detta är möjligt förutsatt att den beställda produkten är godkänd i EU. 

(Gäller också CDC:s och Flexplåts produkter). 

Som du märker har vi utvecklat många specialiteter som stöder dig och som underlättar ditt arbete. Underlätta ditt följande materialprojekt genom att berätta dina idéer för oss. Det är där det börjar.

 

 

Kontakta SURF Arkitekttjänsten

 

 

Läs om en del av våra krävande projekt: ladda ner IdeaBook - Sanering av värdeobjekt

 

ideabook-2018-cover-219x219        

 

Läs om intressanta byggprojekt i Sverige, där SURF Arkitekttjänst och produkter för inre väggbeklädnad har haft en stor roll.

 

               surf_ideabook_se-1